Program na Ukrainie

Załóż rodzinę Twoich marzeń

Ukraina znajduje się blisko Polski, co czyni ją łatwym i wygodnym celem podróży dla przyszłych rodziców, którzy chcą wyjechać za granicę i założyć rodzinę z pomocą zastępczej matki. Jeżeli marzysz o założeniu rodziny, program macierzyństwa zastępczego na Ukrainie może być dla Ciebie odpowiedni. Aby dowiedzieć się więcej o tych programach, skontaktuj się z nami w New Life Poland.

Czy kwalifikuję się do programu macierzyństwa zastępczego?

Program macierzyństwa zastępczego na Ukrainie spełnia ukraińskie lokalne wymogi prawne dotyczące macierzyństwa zastępczego w celu zapewnienia tego, że proces macierzyństwa zastępczego przebiegać będzie prawidłowo dla każdej uczestniczącej strony.

Należy zauważyć, że – zgodnie z ukraińskim ustawodawstwem – macierzyństwo zastępcze jest legalne tylko dla par heteroseksualnych pozostających w związku małżeńskim. Jeżeli jednak Twój stan cywilny lub orientacja seksualna są inne, nie oznacza to, że Twoja droga do założenia rodziny musi się tutaj skończyć. Skontaktuj się z New Life, aby omówić inne opcje. Małżeństwo ubiegające się o przystąpienie do programu macierzyństwa zastępczego na Ukrainie musi być w stanie przedstawić oficjalny akt małżeństwa. Akt ten musi być oryginałem lub duplikatem i musi być opatrzony pieczęcią apostille, aby mógł zostać wykorzystany przy notarialnym sporządzeniu umowy z surogatką.
surrogacy in ukraine

Kopia aktu małżeństwa nie zostanie przyjęta, a wszystko powinno zostać zorganizowane w kraju, w którym małżeństwo zostało zarejestrowane.

Aby zakwalifikować się do programu macierzyństwa zastępczego na Ukrainie, musisz również dostarczyć zarówno klinice, jak i biuru orzeczenie lekarskie, w którym podano, dlaczego przyszła mama nie jest w stanie sama donosić dziecka. Schorzenia i choroby mogą obejmować:

  • Brak macicy (wada wrodzona lub nabyta)
  • Deformację jamy szyjki macicy, uniemożliwiające ciążę i poród
  • Zrost jamy macicy
  • Ciężkie choroby somatyczne, uniemożliwiające przetrwanie ciąży
  • Wiele niepowodzeń implantacji związanych z czynnikami wynikającymi ze śluzówki macicy (liczba nieudanych prób IVF powinna być wskazana w orzeczeniu lekarskim)

Lista ta nie jest wyczerpująca, więc nawet jeżeli nie widzisz tutaj swojego schorzenia czy swojej choroby, nadal możesz kwalifikować się do programu macierzyństwa zastępczego. Prosimy o omówienie konkretnego schorzenia czy też choroby indywidualnie i o konsultację z koordynatorem programu i lekarzami z kliniki.

Ważne wymagania lekarskie

Jeżeli przesyłasz swoje zaświadczenie lekarskie, pamiętaj, że powinno ono zawierać również list z kliniki, wraz z nagłówkiem kliniki, jej oficjalną pieczęcią i podpisem lekarza. Jest to wymagane, aby potwierdzić, że kwalifikujesz się do programu macierzyństwa zastępczego na Ukrainie. Jeżeli jakakolwiek dokumentacja nie jest przygotowana w języku angielskim, musisz ją przetłumaczyć korzystając z usług oficjalnego biura tłumaczeń i mieć pieczęć tłumacza.

Inne kwestie obejmują wiek przyszłej matki. Jeżeli matka jest w wieku poniżej 42 lat i potrzebuje komórki jajowej od dawczyni, będzie również musiała uwzględnić konieczność tego z medycznego punktu widzenia w swoim zaświadczeniu lekarskim. Programy preferują matki w wieku 51 lat lub młodsze, ale nie powinno być to czynnikiem ograniczającym decyzję o założeniu rodziny. Jeżeli pragniesz zostać mamą i masz więcej niż 51 lat, skontaktuj się z New Life w celu omówienia indywidualnych okoliczności, abyśmy mogli sprawdzić dostępne dla Ciebie opcje.