Team

Dr n.med. Mariam Kukunashvili

założyciel Sieci New Life Network

Mariam Kukunashvili założyła Sieć New Life Global z mocnego przeświadczenia, że każda odpowiedzialna i opiekuńcza osoba zasługuje na radość bycia rodzicem. Otworzyła siedzibę główną sieci w roku 2008 w Tbilisi (Gruzja) i od tamtego czasu sieć rozrosła się to takich rozmiarów, że dziś centra płodności New Life działają w Gruzji, na Ukrainie, w Indiach, Tajlandii, Izraelu, a obecnie także w Polsce.

Mariam jest lekarzem i sama przeszła trudną drogę do rodzicielstwa, dlatego jej świadomość w zakresie wszelkich aspektów związanych z leczeniem bezpłodności jest bardzo wysoka.

Po 11 zakończonych niepowodzeniem próbach zapłodnienia in vitro, zapadnięciu na endometriozę i przejściu 4 operacji, a następnie jednej ciąży właściwej, ale pozamacicznej, zwróciła się w kierunku macierzyństwa zastępczego, z wielka nadzieją na zostanie mamą. Dzięki pomocy dwóch wspaniałych matek zastępczych, Mariam z mężem są teraz rodzicami trzech cudownych dzieci: dziewczynki i dwóch bliźniaków, urodzonych w 2011 roku.

Mariam Kukunashvili
Mariam jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii. Jest doktorem nauk medycznych w zakresie Zarządzania i Strategii Opieki Zdrowotnej, z godnym zaufania doświadczeniem na polu leczenia bezpłodności i opieki zdrowotnej.